Akreditiv značenje

Akreditiv značenje – Definicija akreditiva: Akreditiv je pismo ili instrument plaćanja kojim nalogodavac akreditiva, preko banke, stavlja na raspolaganje korisniku akreditiva određeni iznos, a koji korisnik može naplatiti kada ispuni određene uslove tj. obveze prema nalogodavcu akreditiva. Akreditiv je vrlo često korišćen instrument plaćanja u trgovini jer pogoduje obema stranama.

Primer fukncionisanja akreditiva

Akreditiv primer: Nalogodavac tj. kupac dobara otvara akreditiv kod banke, na koji polaže sredstva u korist prodavca tj. korisnika akreditiva. Banka zatim dostavlja prodavcu informacije akreditivu i visini sredstava koje glasi na akreditiv, i uslovljava prodavca raspolaganjem akreditivom time što mora isporučiti robu nalogodavcu ili kupcu akreditiva.

akreditiv značenje

Akreditiv vrste

Akreditiv vrste:Akreditivi su vrlo česti u međunarodnoj trgovini, pri čemu se oni najčeše dele na :

   1. Nostro (uvozni) akreditivi– koje domaći uvoznici otvaraju u korist inostranog prodavca (izvoznika),
   2. Loro (loro) akreditivi– koje inostrani kupac otvara domaćem izvozniku (prodavcu),
   3. Opozivi akreditivi- koji se mogu u svako doba izmeniti ili opozvati bez informisanja korisnika. Za korisnika je izuzetno važno da odmah kod otvaranja akreditiva u njegovu korist proveri da li je riječ o opozivom ili neopozivom akreditivu.
   4. Neopozivi akreditivi- ne može opozvati bez saglasnosti korisnika.
   5. Prenosivi i neprenosivi akreditivi – označavaju mogu li se prenositi s korisnika akreditiva na drugu osobu. Prenosivi akreditiv postoji kada je izričito označen kao prenosiv, ako nije označen smatra se da je akreditiv neprenosiv.
   6. Obični (jednokratni) akreditivi – služe za jednokratno povlačenje akreditivnog iznosa i u praksi se upotrebljava pri jednokratnoj isporuci robe.
   7. Rotativni (revolving) akreditivi – akreditivi koji ne prestaju važiti povlaćenjem akreditivnog iznosa, već se nakon naplate obnavljaju ponovo na početni iznos. To obnavljanje (revolving) traje dok se ne dosegne maksimalni iznos koji se određuje ili iznosom ili brojem revolvinga
   8. Akreditivi po viđenju – isplaćuju se odmah nakon podnošenja dokumenata.
   9. Terminski akreditivi – akreditivi čija je naplata odgođena na određeno vreme.

Pogledajte ostale pojmove u našem velikom rečniku ekonomskih termina

Valuta.rs
Valuta.rshttps://valuta.rs
Finasijski magazin Valuta.rs je najstariji portal posvećen valutama i finansijama u Srbiji.

━ drugi upravo čitaju

Prednosti štednje novca?

Prednosti štednje - Ako ne zarađujete puno i jedva plaćate račune, ideja o uštedi novca mogla bi se činiti smešnom. Kada vam je ostalo...

Bankarska garancija

Bankarska garancija je specifičan pravni institut personalno-pravnog osiguranja potraživanja. Više o ovom poslovnom pojmu saznajte u nastavku teksta. Bankarska garancija, instrument osiguranja plaćanja ili izvršenja...

Sačuvajte novac kod kuće i na poslu

U današnjoj ekonomiji, svi traže načine da najefikasnije uštede novac. Štednja novca mnogima je na prvom mestu, a veoma je teško videti na šta...

Akontacija značenje

Akontacija značenje poslovnog pojma kojeg veoma često korisimo u poslovnom svetu. Akontacija značenje reči (engl. payment on account,nem. Anzahlung) je privremeno plaćanje koje prethodi...

Alokacija troškova značenje

Alokacija troškova značenje Alokacija troškova značenje - Računovodstveni postupak kojim se indirektni (režijski) troškovi, odnosno troškovi uslužnih delova, razvrstavaju na proizvodne pogone (delove). Taj se...
spot_img
0
Zanima nas vaše mišljenje, molim vas, komentirajte.x
()
x