back to top

Narodna banka Srbije je iznela svoj stav o bitkoinu u saopštenju koje u celosti prenosimo:  

“Bitkoin je virtuelna valuta. Virtuelne valute su oblik neregulisanog digitalnog novca koji ne izdaje centralna banka, te ne garantuje njegovu vrednost. Virtuelne valute poput bitkoina kupuju se za konvencionalne valute – evro, funta, dolar i dr., direktno od drugog lica ili preko internet platformi, nakon čega se prebacuju na personalizovani bitkoin račun (tzv. digitalni novčanik) i koriste za kupovinu određenih dobara i usluga ili se ponovo konvertuju u konvencionalne valute. Vrednost bitkoina na ovim platformama nije garantovana, veoma je varijabilna i određena je ponudom i tražnjom za tom virtuelnom valutom.

NBS protiv bitkoina

Internet platforme koje se koriste za konverziju virtuelnih valuta u konvencionalne po pravilu su neregulisane i njihovi korisnici nisu zaštićeni od rizika kojima su izloženi prilikom obavljanja trgovine. Korisnici ne uživaju pravnu zaštitu u slučaju da platforma izgubi novac ili propadne (npr. usled hakovanja) čak i kada je reč o internet platformi koja je registrovana kao privredni subjekt kod nadležnog organa neke zemlje.

Upravo iz tog razloga Evropska agencija za bankarstvo, kao nezavisno telo Evropske unije nadležno za uspostavljanje efektivnog i konstantnog nadzora nad bankarskim sektorom u cilju očuvanja finansijske stabilnosti u zemljama članicama Evropske unije, je krajem prošle godine izdala upozorenje o kupovini, držanju i trgovanju virtuelnim valutama, u kome je istakla rizike u vezi s njihovim korišćenjem.

I Evropska centralna banka u svojoj posebnoj publikaciji ocenjuje da bitkoin ne ispunjava sve kriterijume neophodne da bi se smatrao elektronskim novcem, te da se na njega ne primenjuje Direktiva o elektronskom novcu (Electronic Money Directive – 2009/110/EC), kao ni Direktiva o platnim uslugama (Payment Services Directive – 2007/64/EC).

Po pitanju mogućnosti plaćanja bitkoinom u Republici Srbiji, napominjemo da je prema odredbama Zakona o Narodnoj banci Srbije dinar novčana jedinica Republike Srbije i da se sve novčane obaveze iz poslova zaključenih u Republici Srbiji izražavaju u dinarima i izvršavaju sredstvima plaćanja koja glase na dinar, osim ako nekim zakonom nije drukčije određeno.

bitkoin

Takođe, Zakonom o platnom prometu propisano je da se poslovi platnog prometa obavljaju u dinarima, a Zakonom o deviznom poslovanju propisano je da se plaćanje, naplaćivanje i prenos između rezidenata i između rezidenata i nerezidenata u Republici Srbiji vrši u dinarima, a izuzetno se može vršiti i u devizama u slučajevima koji su propisani ovim zakonom.

Pored toga, Zakonom o deviznom poslovanju, menjački poslovi su definisani kao poslovi kupovine od fizičkih lica i prodaje tim licima efektivnog stranog novca i čekova koji glase na stranu valutu. Takođe, Odlukom o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu, utvrđeno je da banke i ovlašćeni menjači mogu kupovati i prodavati efektivni strani novac samo u valutama koje su navedene u toj odluci. S tim u vezi, bitkoin ne može biti predmet kupovine i prodaje od strane banaka i ovlašćenih menjača.

Imajući u vidu napred navedeno, upozoravamo da bitkoin ne predstavlja zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Srbiji, niti može biti predmet kupovine i prodaje od strane banaka i ovlašćenih menjača. Ulaganje u bitkoin ili slične virtuelne valute koje ne izdaje centralna banka i za čiju vrednost ne garantuje centralna banka, iz napred navedenih razloga kao i činjenice da zbog toga ne postoje nikakvi mehanizmi zakonske zaštite ulagača, predstavlja rizik i može dovesti do finansijskih gubitaka. U skladu s tim, svako ko se upušta u ove ili bilo koje druge aktivnosti u vezi sa virtuelnim valutama čini to na sopstvenu odgovornost i samostalno snosi finansijske rizike koji proističu iz tih aktivnosti.”

drugi upravo čitaju

Kako zaraditi preko interneta

Kako zaraditi preko interneta postaje sve učestalije pitanje iz dana u dan. Nije ni čudo, s obzirom da smo duboko zagazili u 21. vek i...

Anketa online

Popunjavanje anketa online je odlična prilika da zaradite dodatni novac od kuće ako imate slobodnog vremena. Pošto velike svetske kompanije i brendovi uvek vole da...

Ekonomski rečnik

Ekonomski rečnik poslovnih pojmova je leksikon svih pojmova koji se koriste u svakodnevnom poslovanju. A vista Talijanski izraz koji je oznaka za svakunovčanu obvezu plativu po...

Gde zameniti kovanice evra u Srbiji

Gde zameniti kovanice evra u Srbiji. Postoji nekoliko načina da zamenite kovani novac evra a ovo su tri najvolje menjačnice po našem mišljenju. Na...

Pretraži po broju ko te zvao na telefon

Kako pronaći nepoznat broj putem telefonskih imenika Pretraži po broju ko te zvao na telefon jer svima nam je poznato neugodno iskustvo kada nas zove...