NBS protiv bitkoina

Narodna banka Srbije je iznela svoj stav o bitkoinu u saopštenju koje u celosti prenosimo:  

„Bitkoin je virtuelna valuta. Virtuelne valute su oblik neregulisanog digitalnog novca koji ne izdaje centralna banka, te ne garantuje njegovu vrednost. Virtuelne valute poput bitkoina kupuju se za konvencionalne valute – evro, funta, dolar i dr., direktno od drugog lica ili preko internet platformi, nakon čega se prebacuju na personalizovani bitkoin račun (tzv. digitalni novčanik) i koriste za kupovinu određenih dobara i usluga ili se ponovo konvertuju u konvencionalne valute. Vrednost bitkoina na ovim platformama nije garantovana, veoma je varijabilna i određena je ponudom i tražnjom za tom virtuelnom valutom.

NBS protiv bitkoina

Internet platforme koje se koriste za konverziju virtuelnih valuta u konvencionalne po pravilu su neregulisane i njihovi korisnici nisu zaštićeni od rizika kojima su izloženi prilikom obavljanja trgovine. Korisnici ne uživaju pravnu zaštitu u slučaju da platforma izgubi novac ili propadne (npr. usled hakovanja) čak i kada je reč o internet platformi koja je registrovana kao privredni subjekt kod nadležnog organa neke zemlje.

Upravo iz tog razloga Evropska agencija za bankarstvo, kao nezavisno telo Evropske unije nadležno za uspostavljanje efektivnog i konstantnog nadzora nad bankarskim sektorom u cilju očuvanja finansijske stabilnosti u zemljama članicama Evropske unije, je krajem prošle godine izdala upozorenje o kupovini, držanju i trgovanju virtuelnim valutama, u kome je istakla rizike u vezi s njihovim korišćenjem.

I Evropska centralna banka u svojoj posebnoj publikaciji ocenjuje da bitkoin ne ispunjava sve kriterijume neophodne da bi se smatrao elektronskim novcem, te da se na njega ne primenjuje Direktiva o elektronskom novcu (Electronic Money Directive – 2009/110/EC), kao ni Direktiva o platnim uslugama (Payment Services Directive – 2007/64/EC).

Po pitanju mogućnosti plaćanja bitkoinom u Republici Srbiji, napominjemo da je prema odredbama Zakona o Narodnoj banci Srbije dinar novčana jedinica Republike Srbije i da se sve novčane obaveze iz poslova zaključenih u Republici Srbiji izražavaju u dinarima i izvršavaju sredstvima plaćanja koja glase na dinar, osim ako nekim zakonom nije drukčije određeno.

bitkoin

Takođe, Zakonom o platnom prometu propisano je da se poslovi platnog prometa obavljaju u dinarima, a Zakonom o deviznom poslovanju propisano je da se plaćanje, naplaćivanje i prenos između rezidenata i između rezidenata i nerezidenata u Republici Srbiji vrši u dinarima, a izuzetno se može vršiti i u devizama u slučajevima koji su propisani ovim zakonom.

Pored toga, Zakonom o deviznom poslovanju, menjački poslovi su definisani kao poslovi kupovine od fizičkih lica i prodaje tim licima efektivnog stranog novca i čekova koji glase na stranu valutu. Takođe, Odlukom o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu, utvrđeno je da banke i ovlašćeni menjači mogu kupovati i prodavati efektivni strani novac samo u valutama koje su navedene u toj odluci. S tim u vezi, bitkoin ne može biti predmet kupovine i prodaje od strane banaka i ovlašćenih menjača.

Imajući u vidu napred navedeno, upozoravamo da bitkoin ne predstavlja zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Srbiji, niti može biti predmet kupovine i prodaje od strane banaka i ovlašćenih menjača. Ulaganje u bitkoin ili slične virtuelne valute koje ne izdaje centralna banka i za čiju vrednost ne garantuje centralna banka, iz napred navedenih razloga kao i činjenice da zbog toga ne postoje nikakvi mehanizmi zakonske zaštite ulagača, predstavlja rizik i može dovesti do finansijskih gubitaka. U skladu s tim, svako ko se upušta u ove ili bilo koje druge aktivnosti u vezi sa virtuelnim valutama čini to na sopstvenu odgovornost i samostalno snosi finansijske rizike koji proističu iz tih aktivnosti.“

Valuta.rs
Valuta.rshttps://valuta.rs
Finasijski magazin Valuta.rs je najstariji portal posvećen valutama i finansijama u Srbiji.

━ drugi upravo čitaju

Bankarska garancija

Bankarska garancija je specifičan pravni institut personalno-pravnog osiguranja potraživanja. Više o ovom poslovnom pojmu saznajte u nastavku teksta. Bankarska garancija, instrument osiguranja plaćanja ili izvršenja...

Prednosti štednje novca?

Prednosti štednje - Ako ne zarađujete puno i jedva plaćate račune, ideja o uštedi novca mogla bi se činiti smešnom. Kada vam je ostalo...

Sačuvajte novac kod kuće i na poslu

U današnjoj ekonomiji, svi traže načine da najefikasnije uštede novac. Štednja novca mnogima je na prvom mestu, a veoma je teško videti na šta...

Ekonomski rečnik

Ekonomski rečnik poslovnih pojmova je leksikon svih pojmova koji se koriste u svakodnevnom poslovanju. A vista Talijanski izraz koji je oznaka za svakunovčanu obvezu plativu po...

Akontacija značenje

Akontacija značenje poslovnog pojma kojeg veoma često korisimo u poslovnom svetu. Akontacija značenje reči (engl. payment on account,nem. Anzahlung) je privremeno plaćanje koje prethodi...
spot_img
0
Zanima nas vaše mišljenje, molim vas, komentirajte.x
()
x