back to top

Bankarska garancija

Bankarska garancija je specifičan pravni institut personalno-pravnog osiguranja potraživanja. Više o ovom poslovnom pojmu saznajte u nastavku teksta.

Bankarska garancija, instrument osiguranja plaćanja ili izvršenja ugovornih obveza kojim banka garantuje da će nalogodavac garancije u ugovorenom roku ispuniti sve obaveze navedene u garanciji prema korisniku garancije, a ako ih ne izvrši, da će to učiniti sama banka ili će korisniku nadoknaditi štetu.

Ima znatnih razlika u nacionalnim pravnim propisima i u teorijskom poimanju instituta bankovne garancije, posebno u odnosu na jamstvo iz kojega se i razvila.

U pravnom smislu bankovna garancija odvojena je od glavnog duga, a obaveze banke garanta samostalne su i bezuslovne prema korisniku garancije.

Banka-garant dužna je udovoljiti obvezi čim korisnik dokaže da glavni dužnik nije udovoljio svojoj obvezi.

Osobe u poslovanju s bankovnim garancijama jesu nalogodavac garancije, koji je dužan pribaviti garanciju, banka-garant i korisnik garancije.

bankarska garancija značenje
Bankarska garancija

Bankarska garancija se u pravilu izdaje u pisanom obliku

Bitni su joj elementi naziv i sedište banke-garanta, naziv i sedište korisnika garancije, predmet i opseg (sadržaj) garancije i rok važenja. Prema vrsti obaveza banke, garancije su plative (kreditne) i činidbene.

Koje su vrste bankarske garancije

Prema vrsti obveza banke, bankarska garancija se dijeli na plative (kreditne) i činidbene.

Plative bankarske garancije

Plativom garancijom banka garantuje da će glavni dužnik platiti svoju obvezu, a ako ne plati, da će to banka učiniti sama.

Činidbenom garancijom banka jamči korisniku garancije da će njen nalogodavac obaviti odredeni posao, a ako ga ne obavi, banka će korisniku isplatiti garancijom utvrdjenu svotu novca kao naknadu štete.

U međunarodnom prometu najčešće su plative garancije za uvoz sirovina, reprodukcijskog materijala i opreme na kredit i za korištenje financijskih kredita kod inostranih banaka.

Činidbene bankarske garancije

Najčešće činidbene garancije su: licitacijske, garancije za dobro izvršenje posla, konsignacijske garancije, garancije za povrat avansa, carinske garancije, garancije za povrat ambalaže, špediterske garancije i sl.

Ostale vrste: bezuslovne, uslovne, mešovite, obične i solidarne, neposredne, pokrivene, delomično pokrivene, notificirane i konfirmirane, nostro i loro, supergarancije, protu (kontra) garancije itd.

bankarske garancije
Bankarska garancija

Preporučujemo vam i ove biznis teme

drugi upravo čitaju

Kupoprodajni ugovor za auto

Šta je kupoprodajni ugovor za auto? Kupoprodajni ugovor za auto je pravni dokument koji služi kao formalni dogovor između prodavca i kupca pri kupovini ili...

PayPal u Srbiji

PayPal u Srbiji je dostupan od 10-og aprila 2013.godine. Svim potrošačima, rezidentima u Srbiji omogućene transakcije putem PayPal-a širom sveta. PayPal u Srbiji U ovom trenutku omogućene...

Uspješno završena prva prodajna konferencija “Evolucija prodaje, prodaj danas, a savjetuj sutra” sa Draganom Vojvodićem Sandlerom

U organizaciji kompanije Business Concierge Center Sarajevo i partnerstvu s Topcom Agencijom, uspješno je završena prva dvodnevna prodajna konferencija pod nazivom “Evolucija prodaje, prodaj...

Koliko košta uvoz auta?

Uvoz auta u Bosnu i Hercegovinu čest je izbor za mnoge kupce koji traže specifične modele automobila, bolje cijene ili vozila s boljom opremom...

Kako veštačka inteligencija utiče na igre na sreću?

 Na samom početku da razvejemo sumnje – ne brinite, ovaj tekst nije napisala veštačka inteligencija (AI). Iako je u svim svetskim medijima AI glavna...