Bankarska garancija je specifičan pravni institut personalno-pravnog osiguranja potraživanja. Više o ovom poslovnom pojmu saznajte u nastavku teksta.

Bankarska garancija, instrument osiguranja plaćanja ili izvršenja ugovornih obveza kojim banka garantuje da će nalogodavac garancije u ugovorenom roku ispuniti sve obaveze navedene u garanciji prema korisniku garancije, a ako ih ne izvrši, da će to učiniti sama banka ili će korisniku nadoknaditi štetu.

Ima znatnih razlika u nacionalnim pravnim propisima i u teorijskom poimanju instituta bankovne garancije, posebno u odnosu na jamstvo iz kojega se i razvila.

U pravnom smislu bankovna garancija odvojena je od glavnog duga, a obaveze banke garanta samostalne su i bezuslovne prema korisniku garancije.

Banka-garant dužna je udovoljiti obvezi čim korisnik dokaže da glavni dužnik nije udovoljio svojoj obvezi.

Osobe u poslovanju s bankovnim garancijama jesu nalogodavac garancije, koji je dužan pribaviti garanciju, banka-garant i korisnik garancije.

bankarska garancija značenje
Bankarska garancija

Bankarska garancija se u pravilu izdaje u pisanom obliku

Bitni su joj elementi naziv i sedište banke-garanta, naziv i sedište korisnika garancije, predmet i opseg (sadržaj) garancije i rok važenja. Prema vrsti obaveza banke, garancije su plative (kreditne) i činidbene.

Koje su vrste bankarske garancije

Prema vrsti obveza banke, bankarska garancija se dijeli na plative (kreditne) i činidbene.

Plative bankarske garancije

Plativom garancijom banka garantuje da će glavni dužnik platiti svoju obvezu, a ako ne plati, da će to banka učiniti sama.

Činidbenom garancijom banka jamči korisniku garancije da će njen nalogodavac obaviti odredeni posao, a ako ga ne obavi, banka će korisniku isplatiti garancijom utvrdjenu svotu novca kao naknadu štete.

U međunarodnom prometu najčešće su plative garancije za uvoz sirovina, reprodukcijskog materijala i opreme na kredit i za korištenje financijskih kredita kod inostranih banaka.

Činidbene bankarske garancije

Najčešće činidbene garancije su: licitacijske, garancije za dobro izvršenje posla, konsignacijske garancije, garancije za povrat avansa, carinske garancije, garancije za povrat ambalaže, špediterske garancije i sl.

Ostale vrste: bezuslovne, uslovne, mešovite, obične i solidarne, neposredne, pokrivene, delomično pokrivene, notificirane i konfirmirane, nostro i loro, supergarancije, protu (kontra) garancije itd.

bankarske garancije
Bankarska garancija

Preporučujemo vam i ove biznis teme

Koliko je koristan ovaj članak?

Kliknite na zvezdicu da biste je ocenili!

Prosečna ocena / 5. Brojanje glasova:

Još uvek nema glasova. Ocenite prvi!

drugi upravo čitaju

52 NAJBOLJE BIZNIS IDEJE

Potrebna su vam uspešne je biznis ideje? Sve što vam treba jeste prava poslovna ideja da biste je učinili velikom. Sa porastom digitalne ekonomije i...

Kako zaraditi preko interneta

Kako zaraditi preko interneta postaje sve učestalije pitanje iz dana u dan. Nije ni čudo, s obzirom da smo duboko zagazili u 21. vek i...

Anketa online

Popunjavanje anketa online je odlična prilika da zaradite dodatni novac od kuće ako imate slobodnog vremena. Pošto velike svetske kompanije i brendovi uvek vole da...

Gde zameniti kovanice evra u Srbiji

Gde zameniti kovanice evra u Srbiji. Postoji nekoliko načina da zamenite kovani novac evra a ovo su tri najvolje menjačnice po našem mišljenju. Na...

Valute koje se menjaju u Srbiji

Zanimaju vas valute koje se menjaju u Srbiji? U ovom tekstu donosimo spisak valuta koje je moguće legalno menjati. Narodna banka Srbije propisuje koje...