back to top

Akontacija značenje

Akontacija značenje poslovnog pojma kojeg veoma često korisimo u poslovnom svetu.

Akontacija značenje reči (engl. payment on account,nem. Anzahlung) je privremeno plaćanje koje prethodi izvršenju ugovorenih radnji.

U osiguranju može se odnositi na delomičnu uplatu premije osiguranja ili delimičnu isplatu osiguranja (ugovorene osigurane svote ili naknade za oštećenje osiguranog predmeta).

akontacija značenje
Akontacija značenje reči zavisi o industriji u kojoj se koristi ovaj poslovni pojam

Akontacija za premiju

Akontacija za premiju ugovara se kada je odlučujuće za početak osiguranja uplata premije koja se u momentu sklapanja osiguranja ne može tačno utvrditi.

Treba je razlikovati od plaćanja premije na rate u kojem osiguraniku pripadaju sva prava iz osiguranja nakon uplate dužnog obroka premije ili ako je obročno plaćanje premije ugovoreno za celi tok osiguranja.

biznis svet
Akontacija značenje

Primer korištenja

Dobar primer je mesečna uplata premije u osiguranju života za trajanja sklopljenog osiguranja, Akontacija štete primjenjuje se u slučaju kada šteta nije u potpunosti utvrđena u pogledu njene visine pa osiguravatelj isplaćuje nesporni deo svoje obveze iz nastalog osiguranog slučaja. 

Akontacije se zatvaraju (pravdaju) zakonskom dokumentacijom po završetku obračuna i likvidaciji poslovnog događaja. predujam, avans.

Predlažemo i ove biznis teme

drugi upravo čitaju

Kupoprodajni ugovor za auto

Šta je kupoprodajni ugovor za auto? Kupoprodajni ugovor za auto je pravni dokument koji služi kao formalni dogovor između prodavca i kupca pri kupovini ili...

PayPal u Srbiji

PayPal u Srbiji je dostupan od 10-og aprila 2013.godine. Svim potrošačima, rezidentima u Srbiji omogućene transakcije putem PayPal-a širom sveta. PayPal u Srbiji U ovom trenutku omogućene...

Uspješno završena prva prodajna konferencija “Evolucija prodaje, prodaj danas, a savjetuj sutra” sa Draganom Vojvodićem Sandlerom

U organizaciji kompanije Business Concierge Center Sarajevo i partnerstvu s Topcom Agencijom, uspješno je završena prva dvodnevna prodajna konferencija pod nazivom “Evolucija prodaje, prodaj...

Koliko košta uvoz auta?

Uvoz auta u Bosnu i Hercegovinu čest je izbor za mnoge kupce koji traže specifične modele automobila, bolje cijene ili vozila s boljom opremom...

Kako veštačka inteligencija utiče na igre na sreću?

 Na samom početku da razvejemo sumnje – ne brinite, ovaj tekst nije napisala veštačka inteligencija (AI). Iako je u svim svetskim medijima AI glavna...