Akontacija značenje

Akontacija značenje poslovnog pojma kojeg veoma često korisimo u poslovnom svetu.

Akontacija značenje reči (engl. payment on account,nem. Anzahlung) je privremeno plaćanje koje prethodi izvršenju ugovorenih radnji.

U osiguranju može se odnositi na delomičnu uplatu premije osiguranja ili delimičnu isplatu osiguranja (ugovorene osigurane svote ili naknade za oštećenje osiguranog predmeta).

Akontacija značenje
Akontacija značenje reči zavisi o industriji u kojoj se koristi ovaj poslovni pojam

Akontacija za premiju

Akontacija za premiju ugovara se kada je odlučujuće za početak osiguranja uplata premije koja se u momentu sklapanja osiguranja ne može tačno utvrditi.

Treba je razlikovati od plaćanja premije na rate u kojem osiguraniku pripadaju sva prava iz osiguranja nakon uplate dužnog obroka premije ili ako je obročno plaćanje premije ugovoreno za celi tok osiguranja.

biznis svet

Primer korištenja

Dobar primer je mesečna uplata premije u osiguranju života za trajanja sklopljenog osiguranja, Akontacija štete primjenjuje se u slučaju kada šteta nije u potpunosti utvrđena u pogledu njene visine pa osiguravatelj isplaćuje nesporni deo svoje obveze iz nastalog osiguranog slučaja. 

Akontacije se zatvaraju (pravdaju) zakonskom dokumentacijom po završetku obračuna i likvidaciji poslovnog događaja. predujam, avans.

Predlažemo i ove biznis teme

━ drugi upravo čitaju

Bankarska garancija

Bankarska garancija je specifičan pravni institut personalno-pravnog osiguranja potraživanja. Više o ovom poslovnom pojmu saznajte u nastavku teksta. Bankarska garancija, instrument osiguranja plaćanja ili izvršenja...

Prednosti štednje novca?

Prednosti štednje - Ako ne zarađujete puno i jedva plaćate račune, ideja o uštedi novca mogla bi se činiti smešnom. Kada vam je ostalo...

Sačuvajte novac kod kuće i na poslu

U današnjoj ekonomiji, svi traže načine da najefikasnije uštede novac. Štednja novca mnogima je na prvom mestu, a veoma je teško videti na šta...

Ekonomski rečnik

Ekonomski rečnik poslovnih pojmova je leksikon svih pojmova koji se koriste u svakodnevnom poslovanju. A vista Talijanski izraz koji je oznaka za svakunovčanu obvezu plativu po...

Alokacija troškova značenje

Alokacija troškova značenje Alokacija troškova značenje - Računovodstveni postupak kojim se indirektni (režijski) troškovi, odnosno troškovi uslužnih delova, razvrstavaju na proizvodne pogone (delove). Taj se...
spot_img
0
Zanima nas vaše mišljenje, molim vas, komentirajte.x
()
x