Korisne informacije

Oštećene novčanice - dinari

 

Prema NBS novčanicom nepodobnom za opticaj smatra se novčanica (kada su u pitanju dinari):

 • koja je iscepana na dva dela ili na više delova, a čija površina dela podnetog radi zamene za ispravnu novčanicu ili više delova koji nesumnjivo potiču od iste novčanice iznosi najmanje 51% površine novčanice;
 • koja je cela ali je ispisana ili iscrtana, polivena mastilom, bojom slabog intenziteta ili masnoćom, ili izbledela usled pranja ili iz drugih razloga, s tim da je to oštećenje veće od 5 % cele novčanice;
 • koja je umrljana jakom bojom (ALERT COLOUR) kojom se vrši hemijska zaštita novčanica u transportu, odnosno kojom se novčanice boje u slučaju nasilnog otvaranja pakovanja gotovog novca – bez obzira na površinu umrljanosti;
 • koja je cela ali je zacepljena, s tim da je to zacepljenje veće od 10 mm;
 • kojoj nedostaje deo veći od 6 mm (po dužini) ili 5 mm (po širini);
 • koja je zalepljena lepljivom trakom i pri tom lepljiva traka prelazi veličinu od 10 h 10 mm;
 • čiji su uglovi savijeni a jedna od dužina savijenog ugla veća je od 10 mm;
 • koja je nagorela, nagrižena, progorela, oštećena truljenjem ili dejstvom hemikalija ili na drugi način;
 • koja na sebi ima rupe čiji prečnik prelazi 3 mm;
 • čija je dužina ili širina različita od standardne dužine ili širine originalnih novčanica;
 • koja je zgužvana s višestrukim nepravilnim naborima;
 • koja je izrađena sa izvesnom greškom i kao takva puštena u opticaj (makulatura).

 

Banke su dužne da pravnim i fizičkim licima zamenjuju gotov novac (dinare) koji nije podoban za opticaj.

 

Visina naknade koja se naplaćuje u bankama za zamenu novčanica koje nisu podobne za opticaj i način obračuna te naknade određuje se poslovnom politikom banke.

 

Zamena novčanica nepodobnih za opticaj ne vrši se po principu apoen za apoen nego po principu nominalnog iznosa. To znači da banka podnosiocu na zamenu novčanice nepodobne za opticaj može predati ispravnu novčanicu istog nominalnog iznosa ili više novčanica čiji zbir odgovara nominalnom iznosu novčanice koja je podneta na zamenu. Naravno, moguć je i obrnut slučaj.

 

Odlukom o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge nije definisana naknada za zamenu novčanica koje nisu podobne za opticaj (pohabane i oštećene novčanice).


 

Zamena nepodobnih novčanica dinara u filijalama NBS

 

U filijalama Narodne banke Srbije od fizičkih lica i od banaka primaju se, radi zamene, novčanice nepodobne za opticaj koje su nagorele, nagrižene, progorele, oštećene truljenjem ili dejstvom hemikalija, čija površina podnetog dela ili više delova koji nesumnjivo potiču od iste novčanice iznosi manje od 51% površine ispravne novčanice.

 

 

Adrese filijala NBS u kojima se podnose zahtevi za zamenu novčanica nepodobnih za opticaj:

 

Beograd: Ustanička br. 130  tel. 381 11 333-7936, 333-7943

Novi Sad: Vase Stajića br. 22, tel. 381 21 4880-686,

Niš: Milojka Lešjanina br. 19, tel. 381 18 506-533, 506-534, 506-537

Kragujevac: B. Radičevića br. 16a, tel. 381 34 331-532

Užice: Trg partizana br. 8, tel. 381 31 592-317, 592-318

 

 

Kome građani mogu da se obrate ako banke odbijaju da im zamene oštećenu novčanicu koja glasi na dinare?

Narodna banka Srbije – Sektor za kontrolu poslovanja banaka.