Valuta

   

Srpski dinar

Republika Srbija

Simbol: Din.
Podjedinica: 1 Din. = 100 para
Simbol podjedinice: para
Oznaka: RSD
Šifra: 941
Novčanice: 10Din. 20Din. 50Din. 100Din. 200Din. 500Din. 1000Din. 2000Din. 5000Din.
Kovanice: 1Din. 2Din. 5Din. 10Din. 20Din.
Centralna banka: Narodna banka Srbije
Novčanica nominalne vrednosti 20 dinara

Godine izdanja: 2006, 2011, 2013
2006 u opticaju od 18. jula 2006.
2011 u opticaju od 30. septembra 2011.
2013 u opticaju od 24. maja 2013.

Dimenzije: 135 x 64 mm
Boja: zelena, okeržuta i diskretna crn
Opis lica: Portret Petra II Petrovića Njegoša, desno od portreta prikazan je, linijskim crtežom, Cetinjski manastir.
Opis naličja: Figura Petra II Petrovića Njegoša, detalj sa ukrasne minijature s prvog slovenskog oktoiha, štampanog na Cetinju 1494. godine, planinski masiv Komova, veliki grb Republike Srbije u gornjem levom uglu novčanice, na zelenoj podlozi.
Izvor: Narodna banka Srbije, www.nbs.rs

Zaštitni elementi