back to top

I Rusija i Ukrajina su izgubile rat!

I Rusija i Ukrajina su izgubile rat – Niko ih o tome obavijestio nije piše ugledni portal bife.ba

Krajem jula MMF je objavio informaciju o ažuriranju svojih aprilskih prognoza o ekonomskom rastu.

Po toj novoj prognozi ruska ekonomija se u 2022. neće smanjiti za 8,5%, već za manji procenat, koji je sada postavljen na – 6%.

Rusofili su nakon objavljivanja ove informacije likovali, jer je to po njima još jedan dokaz da sankcije ne rade kako se očekuje, a rusofobi su naravno bili potišteni.

U nauci nema mjesta za fobiju i filiju, jer nauka nije emocionalna i navijačka, već hladna i racionalna.

i rusija i ukrajina su izgubile rat
I Rusija i Ukrajina su izgubile rat

Nauka o stanovništvu se u ekonomiji proučava kroz demografsku statistiku. Ona nam daje informacije o kretanju stanovništva u nekoj državi.Uz kapital, rad je glavni faktor proizvodnje.

Ako je kapital u nekoj zemlji zadata veličina i ako se produktivnost rada ne mijenja, onda je osnovni način porasta prozvodnje u nekoj zemlji povećanje broja radnika.

Ako neka zemlja ima pozitivan prirodni priraštaj ili ako joj je neto migracioni saldo pozitivan (u nju se više useljava, nego što se iseljava) radna snaga ima tendenciju da raste, a to vodi privrednom rastu.

Podaci pokazuju da su demografska kretanja i u Rusiji i u Ukrajini i prije ovoga rata bila izuzetno nepovoljna.

Teritorija Rusije još uvijek nema isti broj stanovnika koji je imala 1989. (pad Berlinskog zida), iako su se milioni etničkih Rusa, kao i nacionalnih manjina, doselili u Rusiju.

U odnosu na Berlin 1989. Rusiji nedostaje 3,6 miliona  stanovnika.

Situacija u Ukrajini je još gora i ona je od 1989. do 2021. izgubila 7,6 miliona stanovnika.

Broj stanovnika

(1960-2020)

i rusija i ukrajina su izgubile rat
Izvor: Svjetska banka.

Demografski slom većinski pravoslavnih zemalja Rusije i Ukrajine (u obe zemlje 80% stanovnišva su pravoslavci) je još uočljiviji ako se one porede sa zemljama poput SAD i Pakistana.

Od pada Berlinskog  zida stanovništvo Pakistana  se uvećalo za 116 miliona stanovnika. Danas Pakistan ima 221 milion stanovnika ili 5 puta više nego 1960.

I Rusija i Ukrajina su izgubile rat samo im niko nije rekao

Ukrajina i Rusija zajedno imaju manji broj stanovnika od Pakistana za 32 miliona (2020), a 1960. su imale 117 miliona stanovnika više.

I SAD dijeli odličnu demografsku sudbinu Pakistana, a američko stanovništvo se od 1989. uvećalo za 85 miliona.

1960.godine Amerikanaca je bilo za 18 miliona više nego stanovnika na području današnje Ukrajine i Rusije, a nakon 60 godina Amerikanaca je 143 miliona više nego Ukrajinaca i Rusa zajedno.

Sa aspekta demografija ili kretanja stanovništva, i Rusija i Ukrajina su izgubile ovaj rat i prije nego što su ga započele, samo niko ih o tome obavijestio nije.

Trenutno u ratu gine cvijet ukrajinskog i ruskog društva, što uz milionske ukrajinske izbjeglice, onemogućava bilo kakvu demografsku obnovu i Ukrajine i Rusije ne samo u bliskoj budućnosti.

Sličnu demografsku, a samim tim i ekonomsku, sudbu prolaze i sve zemlje na evropskom jugoistoku. Ukrajinci i Rusi su izgubili rat, zato što su izgubili mir.

Ljudi sa obe sukobljene strane su zaista heroji rata, ali ti isti ljudi su bili kukavice mira.I Ukrajinci i Rusi i Balkanci su zaboravili da je čovjek najveća, najznačajnija i najvrijednija aktiva svakog društva.

ugovor
I Rusija i Ukrajina su izgubile rat!

Pojmovi koji imaju vezu sa tekstom:

Ekonomija

Znanost koja proučava ekonomske djelatnosti uopće ili zasebna gospodarska područja, poduzeća i slično.

Izučava načine na koje ljudi i cijelo društvo nastoje zadovoljiti svoje materijalne potrebe i želje budući da sredstva koja im stoje na raspolaganju ne dopuštaju da se ona zadovoljavaju u potpunosti.

Embargo

Vrsta trgovinskog ograničenja, tj. oblik trgovačke kvote kojim se zabranjuje u cijelosti ili djelomično razmjena određene robe s određenom zemljom.

U novije doba embargo se rijetko koristi, i to samo u izuzetnim prilikama, a funkciju embarga vrše dozvole i kontingenti kao finiji instrumenti.

Uvoznim embargom uvodi se zabrana ulaska u zemlju određenom proizvodu, a s ciljem uravnoteženja bilance plaćanja s inozemstvom i/ili s ciljem zaštite domaće proizvodnje. Najčešće se uvozni embargo primjenjuje na luksuzne proizvode ili na određene poljoprivredne proizvode.

Izvoznim embargom se u vrijeme rata zabranjuje izvoz u neprijateljske i njima savezničke zemlje.

PREPORUKA

drugi upravo čitaju

Kako zaraditi preko interneta

Kako zaraditi preko interneta postaje sve učestalije pitanje iz dana u dan. Nije ni čudo, s obzirom da smo duboko zagazili u 21. vek i...

Anketa online

Popunjavanje anketa online je odlična prilika da zaradite dodatni novac od kuće ako imate slobodnog vremena. Pošto velike svetske kompanije i brendovi uvek vole da...

Ekonomski rečnik

Ekonomski rečnik poslovnih pojmova je leksikon svih pojmova koji se koriste u svakodnevnom poslovanju. A vista Talijanski izraz koji je oznaka za svakunovčanu obvezu plativu po...

Gde zameniti kovanice evra u Srbiji

Gde zameniti kovanice evra u Srbiji. Postoji nekoliko načina da zamenite kovani novac evra a ovo su tri najvolje menjačnice po našem mišljenju. Na...

Pretraži po broju ko te zvao na telefon

Kako pronaći nepoznat broj putem telefonskih imenika Pretraži po broju ko te zvao na telefon jer svima nam je poznato neugodno iskustvo kada nas zove...