back to top

Šta je elektronska faktura i ko je sve u obavezi da je koristi?

Elektronska faktura predstavlja digitalni dokument koji ima pravno identičnu vrednost štampanoj papirnoj fakturi.

faktura ima dve forme, spoljašnju pdf i unutrašnju xml, s tim da svakim dokumentom moraju ispoštovati zakonom određene stavke.

Prema zamisli autora Zakona o elektronskom fakturisanju, ova inovacija je uspostavljena sa namerom da olakša poslovanje između privrednih subjekata.

Ovaj pojednostavljeni sistem fakturisanja i njihove razmene, morao bi omogućiti bržu i lakšu naplatu, kao i izvesnije ispostavljanje računa odnosno faktura.

Podržavaoci ideje digitalizovanih faktura između ostalog ističu i umanjene troškove zarad štampanja faktura, nabavke koverti, kao i troškove slanja putem pošte. Ipak, njihov glavni adut je u ubrzanoj ispostavi i naplati zbog čega se ubrzava protok novca i povećava likvidnost kompanija.

Svaka elektronska faktura ima neophodne elemente koji prate zakonske norme i uputstva kako bi račun bio pravno validan.

Ovim Zakonom o elektronskom fakturisanju jasno su uređena izdavanja, slanja, prijemi, obrade, čuvanja, sadržine kao i elementi elektronskih faktura, ali i druga značajna pitanja.

Uz pomenuti Zakon, donet je i Pravilnik o elektronskom fakturisanju koji je stupio na snagu 1. jula 2023. godine, a kojim se prema oceni autora, ispravljaju neke manjkavosti prethodno donetog zakona.

elektronska faktura
Šta je elektronska faktura i ko je sve u obavezi da je koristi?

Svaka elektronska faktura mora sadržati neke osnovne elemente, a to su:

* Poslovno ime ili skraćeno poslovno ime, odnosno naziv, adresa, PIB i matični broj izdavaoca elektronske fakture

* Poslovni račun izdavaoca elektronske fakture

* Poslovno ime ili skraćeno poslovno ime, odnosno naziv, adresa, PIB i matični broj primaoca elektronske fakture

* Poslovni račun primaoca elektronske fakture

* Redni broj, datum i mesto izdavanja elektronske fakture

* Datum isporuke dobara odnosno pružanja usluga ili avansne uplate

* Iznos avansnih plaćanja ukoliko postoje

* Instrukcije za plaćanje

* Podatke o vrsti i količini isporučenih dobara ili vrsti i obimu izvršenih usluga

* Iznos osnovice za PDV

* Poreska stopa PDV-a

* Iznos PDV-a koji je obračunat na osnovicu

* Ukupan iznos elektronske fakture

* Napomena o odredbi zakona kojim se uređuje PDV na osnovu koje nije obračunat PDV

Među ciljeve koji se žele postići digitalizacijom i izmenom zakona svakako se nameće onaj koji se odnosi na usklađivanje domaćih sa propisima Evropske unije, a među prioritetima su i pojačana kontrola te smanjena mogućnost utaje poreza.

Sistem elektronskih faktura odnosi se na subjekte iz javnog i privatnog sektora u čiji delokrug spada pružanje usluga ili dobavljanje različitih dobara, a paušalci i svi privrednici koji nisu u sistemu PDV-a nemaju obavezu izdavanja elektronskih faktura.

E-fakture su sasvim sigurno nova stvar na domaćem tržištu na koju se privredni subjekti ubrzano navikavaju, a kakve će i da li će imati benefite od digitalizacije računa kao i uvek će pokazati test vremena.

drugi upravo čitaju

Izračun PDV-a i PDV kalkulator

U svakodnevnom poslovanju, bilo da ste vlasnik trgovine, uslužnog poduzeća ili samo potrošač koji želi biti informiran, razumijevanje PDV-a (poreza na dodanu vrijednost) je...

USAID Turizam i Addiko Bank Sarajevo održali radionicu u Međugorju

Kako mala i srednja preduzeća mogu osigurati bolji pristup finansijama? U ponedjeljak, 27. februara 2023. godine, u Međugorju je održana radionica za mala i srednja...

Praktično usavršavanje za više od 40 studenata uz podršku Telemach fondacije i United Cloud-a

Telemach fondacije i United Cloud, najbrže rastući centar za razvoj inovacija u regiji, organizovali su radionice za studente Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu. Stručnjaci iz United...

Akta.ba proslavila poslovno punoljetstvo najboljom društveno-odgovornom proslavom

Akta.ba, vodeći poslovni portal u Bosni i Hercegovini, proslavio je jučer 18. godina uspješnog rada. Za razliku od dosadašnjih proslava, ova ja nešto drugačijeg...

Bingo nastavlja sa investicijama na području Kalesije, otvorili 224. poslovnicu

Na području općine Kalesija Bingo je započeo sa radom davne 2006. godine. Od tada do danas brojne su investicije ove kompanije u općinu, a...