back to top

Šta je elektronska faktura i ko je sve u obavezi da je koristi?

Elektronska faktura predstavlja digitalni dokument koji ima pravno identičnu vrednost štampanoj papirnoj fakturi.

faktura ima dve forme, spoljašnju pdf i unutrašnju xml, s tim da svakim dokumentom moraju ispoštovati zakonom određene stavke.

Prema zamisli autora Zakona o elektronskom fakturisanju, ova inovacija je uspostavljena sa namerom da olakša poslovanje između privrednih subjekata.

Ovaj pojednostavljeni sistem fakturisanja i njihove razmene, morao bi omogućiti bržu i lakšu naplatu, kao i izvesnije ispostavljanje računa odnosno faktura.

Podržavaoci ideje digitalizovanih faktura između ostalog ističu i umanjene troškove zarad štampanja faktura, nabavke koverti, kao i troškove slanja putem pošte. Ipak, njihov glavni adut je u ubrzanoj ispostavi i naplati zbog čega se ubrzava protok novca i povećava likvidnost kompanija.

Svaka elektronska faktura ima neophodne elemente koji prate zakonske norme i uputstva kako bi račun bio pravno validan.

Ovim Zakonom o elektronskom fakturisanju jasno su uređena izdavanja, slanja, prijemi, obrade, čuvanja, sadržine kao i elementi elektronskih faktura, ali i druga značajna pitanja.

Uz pomenuti Zakon, donet je i Pravilnik o elektronskom fakturisanju koji je stupio na snagu 1. jula 2023. godine, a kojim se prema oceni autora, ispravljaju neke manjkavosti prethodno donetog zakona.

elektronska faktura
Šta je elektronska faktura i ko je sve u obavezi da je koristi?

Svaka elektronska faktura mora sadržati neke osnovne elemente, a to su:

* Poslovno ime ili skraćeno poslovno ime, odnosno naziv, adresa, PIB i matični broj izdavaoca elektronske fakture

* Poslovni račun izdavaoca elektronske fakture

* Poslovno ime ili skraćeno poslovno ime, odnosno naziv, adresa, PIB i matični broj primaoca elektronske fakture

* Poslovni račun primaoca elektronske fakture

* Redni broj, datum i mesto izdavanja elektronske fakture

* Datum isporuke dobara odnosno pružanja usluga ili avansne uplate

* Iznos avansnih plaćanja ukoliko postoje

* Instrukcije za plaćanje

* Podatke o vrsti i količini isporučenih dobara ili vrsti i obimu izvršenih usluga

* Iznos osnovice za PDV

* Poreska stopa PDV-a

* Iznos PDV-a koji je obračunat na osnovicu

* Ukupan iznos elektronske fakture

* Napomena o odredbi zakona kojim se uređuje PDV na osnovu koje nije obračunat PDV

Među ciljeve koji se žele postići digitalizacijom i izmenom zakona svakako se nameće onaj koji se odnosi na usklađivanje domaćih sa propisima Evropske unije, a među prioritetima su i pojačana kontrola te smanjena mogućnost utaje poreza.

Sistem elektronskih faktura odnosi se na subjekte iz javnog i privatnog sektora u čiji delokrug spada pružanje usluga ili dobavljanje različitih dobara, a paušalci i svi privrednici koji nisu u sistemu PDV-a nemaju obavezu izdavanja elektronskih faktura.

E-fakture su sasvim sigurno nova stvar na domaćem tržištu na koju se privredni subjekti ubrzano navikavaju, a kakve će i da li će imati benefite od digitalizacije računa kao i uvek će pokazati test vremena.

drugi upravo čitaju

Kako zaraditi preko interneta

Kako zaraditi preko interneta postaje sve učestalije pitanje iz dana u dan. Nije ni čudo, s obzirom da smo duboko zagazili u 21. vek i...

Anketa online

Popunjavanje anketa online je odlična prilika da zaradite dodatni novac od kuće ako imate slobodnog vremena. Pošto velike svetske kompanije i brendovi uvek vole da...

Pretraži po broju ko te zvao na telefon

Kako pronaći nepoznat broj putem telefonskih imenika Pretraži po broju ko te zvao na telefon jer svima nam je poznato neugodno iskustvo kada nas zove...

Koliko košta uvoz auta?

Uvoz auta u Bosnu i Hercegovinu čest je izbor za mnoge kupce koji traže specifične modele automobila, bolje cijene ili vozila s boljom opremom...

Bezbedno plaćanje u online kladionicama

Zadnjih nekoliko godina pored klasičnih kladionica u Srbiji sve su popularnije online kladionice. To su online sajtovi gde slično kao u kladionicama imate priliku...