Korisne informacije

Povoljni kurs

Kursna lista predstavlja raspon kurseva u kom menjačnica može da se kreće.

 

Mada je MM menjačnica odredila kurs za EUR u svojoj kursnoj listi 115,50 – 120,5 njemu je dozvoljeno da da klijentu bolji, povoljniji kurs. Dakle može da npr. plati za otkup 116,50 a pri prodaji može da traži 118,5.

Ipak, postoji ograničenje da u toku dana ne sme da se “poklopi” otkupni i prodajni kurs. Ako je menjač nekome dao u toku dana 118 dinara za otkup, ne sme prodaju spustiti na 118, već mora da ostane iznad 118.

 

Za proviziju isto važi: menjač proviziju ne mora da koristi, već može da mu to bude raspon u kom sme da se kreće.

Ako menjač odredi 3% provizije na otkup, 1% na prodaju, on ima slobodu da daje bilo koji procent provizije na otkup do 3%, a za prodaju bilo koji procent do 1%.

 

Kako u toku radnog dana nije dozvoljeno menjačnici da menja svoju kursnu listu, širok raspon kurseva i provizija služe da se menjačnica zaštiti od oscilacija na tržištu.