Korisne informacije

Pojmovi: otkup i prodaja

Otkup i prodaja termini su definisani sa strane menjača, tj. odnose se na to da li menjač kupuje od vas ili vam prodaje valutu.


 

OTKUP: Imate neku stranu valutu i to prodajete menjaču i dobijate za to dinarsku protivvrednost strane valute. Menjač otkupljuje valutu koju vi prodajete.

 

Pravac transakcije: imate stranu valutu -> dobijate dinar

 

PRODAJA: Imate dinare za koje kupujete neku stranu valutu od menjača. Dakle menjač vam prodaje stranu valutu.

 

Pravac transakcije: imate dinar -> kupujete stranu valutu