Korisne informacije

Lizing VS kredit

Ključna je razlika u tome što kredit možete dobiti za razne svrhe, pa i nenamenski kao fizičko lice. Leasing je ipak ograničen na osnovna sredstva koja ćete iskoristiti u radu. Za razliku od kredita koji važe za konzervativne nefleksibilne oblike finansiranja, lizing kao alternativa, iako fleksibilniji, ujedno predstavllja i skuplji način finansiranja.

 

Prema tome, glavno pitanje oko idealnog načina finansiranja se svodi prevashodno na svrhu upotrebe predmeta čija se nabavka finansira. Oba načina finansiranja imaju svojih prednosti i mana te jasnog odgovora nema ali argumente “za” i “protiv” pokušaćemo da predstavimo u narednim redovima.

 

 

Finansijski lizing Kredit
Potpuno vlasništvo korisnik stiče isplatom poslednje rate Po odobrenom kreditu korisnik nesto kupuje i odmah postaje vlasnik

Procedura odobrenja jednostavnija i brža

(dodatna sredstva obezbeđenja se najčešće ne zahtevaju)

Procedura i administrativni proces komplikovani
Ne traži angažovanje sopstvenih sredstava Često se zahteva učešće
Predmet obezbeđenja sam predmet lizing transakcije Daleko veća obezbeđenja (hipoteke, garancije, žiranti, menice)
Ukupni troškovi nabavke veći (velika prva rata zbog plaćanja PDV) Jeftiniji u odnosu na lizing

 

 

Prema nekim procenama iznos lizing naknade se kreće u rasponu od 130% do 160% u odnosu na cenu po kojoj je oprema kupljena, tj. koja je bila kada je ona data u lizing.

 

Davalac lizinga ima punu zaštitu, u slučaju propasti ili oštećenja predmeta, neplaćanja lizing nadoknade, stečaja, likvidacije korisnika lizinga može uzeti predmet lizinga prodati ga ili dati u dalji zakup. To znači da je rizik nenaplate manji nego kod kredita.

 

 

Operativni  lizing Kredit
Korisnik može i ne mora postati vlasnik po isteku ugovora Po odobrenom kreditu korisnik nesto kupuje i odmah postaje vlasnik
Predmet lizinga se vodi u knjigama lizing kuće U knjigama korisnika
Korisnik lizinga nije evidentiran u Kreditnom birou

Korisnik kredita je evidentiran u Kreditnom birou

 

 

U slučaju da je neka stvar korisniku potrebna samo određeno ograničeno vreme, npr. sezonski, lizing je mnogo bolje rešenje od kupovine te stvari, jer bi dugoročna kupovina bila nerentabilna.

 

Operativnim lizingom korisniku ostaje mogućnost korišćenja kredita u druge svrhe, jer banke će teško odobriti kredit klijentima koji već koriste neki drugi kredit ili im je kreditna sposobnost umanjena na bilo koji drugi način sto je evidetirano u registru Kreditnog biroa.