Korisne informacije

Kurs, kursne liste, provizije

Kursevi

Kurs je u dinarima (RSD) izražena protivvrednost određene strane valute.

 

U Srbiji svaka menjačnica mora imati 3 dokumenta sa kojima informiše klijente vezano za kurseve:

  1. Kursna lista
  2. Obaveštenje o visini provizija
  3. Kursna lista sa minimalnim i maksimalnim iznosima (najmanjim iznosima koje klijent dobija za jedinicu valute i najveća vrednost koju plaća za jedinicu valute)

 

Kursna lista

 

Kursna lista se formira na početku radnog dana menjača i ona se ne sme menjati u togu radnog dana. Važno je znati da početak radnog dana ne mora da se poklapa sa radnim vremenom menjača.

Radno vreme menjačnice može da bude od  8 - 20 časova, a radni dan može odrediti da je od 10:00 do 09:59 narednog dana.

 

Menjačnice menjaju valute po kupovnom i prodajnom kursu iz svoje kursne liste (u rasponu između kupovnog i prodajnog kursa).

 

Kursna lista menjačnice treba da sadrži sve valute koje je moguće zameniti u datoj menjačnici.

 

Menjačnica slobodno određuje svoj kupovni i prodajni kurs, sa tim ograničenjem da taj raspon kurseva mora da bude u okviru kursne liste banaka sa kojima radi. 

Obaveštenje o visini provizija

 

Proviziju (na engleskom commission) često koriste menjačnice i banke na frekventnim mestima kao što su turističke destinacije, aerodromi i sl.

 

Menjačnica ima pravo da za svoje usluge na kurseve iz kursne liste obračunava proviziju.

 

Po važećim propisima menjačnica može da obračuna najviše 3% provizije za otkup neoštećenih novčanica.

Maksimalna provizija na prodaju nije ograničena, tako da to menjač slobodno određuje, dakle može da bude 0%, 5%, a moglo bi da bude i 10%.

 

Obaveza svake menjačnice jeste da istakne obaveštenje o maksimalnoj visini provizija u menjačnici i na taj način informiše klijente. Provizija se određuje za svaku valutu posebno i posebno za kupovinu i posebno za prodaju. Za različite valute je moguće odrediti različitu proviziju. 

Kursna lista sa minimalnim i maksimalnim iznosima

 

Kursna lista u kojoj klijent vidi krajnji iznos koji dobije nakon zaračunate provizije po jedinici valute jeste kursna lista sa minimalnim i maksimalnim iznosima, kao što i sam naziv sugeriše.

U ovoj listi se vide najmanji (minimalni) iznosi koje klijent dobije pri otkupu i najviši (maksimalni) iznosi koje klijent plaća pri prodaji.