Korisne informacije

Konverzija

U Srbiji ne postoji direktna koverzija valute, tako da ako menjate npr. EUR u USD, prvo prodajete EUR i za to dobijete dinare (po kupovnom kursu), a onda za taj dinarski iznos kupujete (po prodajnom kursu) USD.

 

To se 2 odvojene transakcije za koje treba da dobijete 2 potvrde o izvršenim transakcijama.