Korisne informacije

Identifikacija klijenta

Identifikacija klijenta je obavezna od strane menjača u sledećim slučajevima:

  1. Kod prodaje novčanica apena od 50 i 100 USD (klijent kupuje novčanice apoena 50 i 100 USD),
  2. Klijent traži upisivanje serijskih brojeva novčanica,
  3. Kada iznos koji menja klijent (u jednoj ili više povezanih transakcija) je jednak ili prelazi dinarsku protivvrednost od 5000 EUR.,
  4. U drugim slučajevima shodno Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.