Korisne informacije

Gde se menja strana valuta?

Novac se može zameniti u bankama i menjačnicama tj. menjačke poslove mogu da obavljaju:
 

  • Banke - listu banaka možete pogledati u meniju Kursna lista banaka

  • Menjačnice - pravna lica i preduzetnici koji imaju ovlašćenje za obavljanje menjačkih poslova Poreske uprave, Deviznog inspektorata (izdato posle 01.01.2012.) ili Narodne banke Srbije (izdato pre 31.12.2011.)

    U menjačnicama ova ovlašćenja moraju biti vidno istaknuta kako bi klijent bio siguran da novac zamenjuje na mestu koje ime dozvolu za obavljanje date delatnosti.

    Ovo ovlašćenje se izdaje za svako menjačko mesto, te ako neko ima više menjačnica, za svaku od menjačnica mora imati posebno ovlašćenje.

 

Građani gotov novac najčešće menjaju u menjačnicama zbog brže i povoljnije usluge.

 

U odnosu na srednji kurs Narodne banke Srbije većina menjačnica menja do +/- 2% kada je reč o EUR, USD, CHF.

Ostale valute se menjaju do oko  +/- 4%.

 

Raspon kurseva kod banaka može da ide i do +/- 5% u odnosu na srednji kurs NBS.