Korisne informacije

Finansijski i operativni lizing: razlike

 

Razlika između finansijskog i operativnog lizinga – uporedni prikaz

 

 

  FINANSIJSKI LIZING OPERATIVNI LIZING
Svrha Finansiranje kupovine predmeta  Finansiranje korišćenja predmeta
Pravno vlasništvo Davalac lizinga Davalac lizinga
Ekonomsko vlasništvo Korisnik lizinga Davalac lizinga
Troškove i rizike od propasti i oštećenja Snosi korisnik lizinga Snosi davalac lizinga
Knjiženje u poslovnim knjigama pravnih lica Predstavlja se kao imovina  Predstavlja se kao trošak poslovanja
Registracija u Kreditnom birou Ugovor se registruje u Registru kao kreditno opterećenje korisnika lizinga (smanjuje se kreditna sposobnost korisnika) Ugovor se ne registruje u Registru kao kreditno opterećenje korisnika lizinga (ne smanjuje se kreditna sposobnost korisnika)
Plaćanje PDV Ukupni PDV se plaća na početku lizing transakcije Kroz lizing rate
Narodna banka Srbije

- Vrši nadzor nad poslovanjem davaoca lizinga

- Postupa po prigovorima korisnika lizinga na rad davaoca lizinga

- U nadležnosti 

- Ne vrši nadzor nad poslovanjem davaoca lizinga

- Ne postupa po prigovorima korisnika lizinga na rad davaoca lizinga

- Nije u nadležnosti 

Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga Reguliše prava fizičkih lica korisnika lizinga Ne reguliše prava fizičkih lica korisnika lizinga