Valuta

   

Srpski dinar

Republika Srbija

Simbol: Din.
Podjedinica: 1 Din. = 100 para
Simbol podjedinice: para
Oznaka: RSD
Šifra: 941
Novčanice: 10Din. 20Din. 50Din. 100Din. 200Din. 500Din. 1000Din. 2000Din. 5000Din.
Kovanice: 1Din. 2Din. 5Din. 10Din. 20Din.
Centralna banka: Narodna banka Srbije
Novčanica od 10 dinara

Godine izdanja: 2006, 2011, 2013
2006 u opticaju od 19. maja 2006. 
2011 u opticaju od 30. septembra 2011.
2013 u opticaju od 24. maja 2013.

Dimenzije: 131 x 62 mm
Boja: okeržuta, braon, zelena
Opis lica: Portret Vuka Stefanovića Karadžića, otvorena knjiga i Vukov pribor za pisanje (eksponati stalne postavke Muzeja Vuka i Dositeja u Beogradu), tri slova moderne srpske azbuke.
Opis naličja: Figura Vuka Stefanovića Karadžića (detalj sa fotografije), učesnici "Prvog svetoslovenskog skupa" održanog u Pragu 1848. godine (detalj sa fotografije), friz od slova, veliki grb Republike Srbije u gornjem levom uglu novčanice, na oker podlozi.
Izvor: Narodna banka Srbije, www.nbs.rs

Zaštitni elementi