Valuta

   

Srpski dinar

Republika Srbija

Simbol: Din.
Podjedinica: 1 Din. = 100 para
Simbol podjedinice: para
Oznaka: RSD
Šifra: 941
Novčanice: 10Din. 20Din. 50Din. 100Din. 200Din. 500Din. 1000Din. 2000Din. 5000Din.
Kovanice: 1Din. 2Din. 5Din. 10Din. 20Din.
Centralna banka: Narodna banka Srbije
Novčanica od 200 dinara

Godine izdanja: 2005, 2011 2005 u opticaju od 2. jula 2005. 2011 u opticaju od 30. septembra 2011.

Dimenzije: 147 x 70 mm
Boja: braoncrvena, uz dodatak plavih t
Opis lica: Portret Nadežde Petrović, prikaz skulpture Nadežde Petrović, obrisi crkve manastira Gračanica, slikarska četkica
Opis naličja: Figura Nadežde Petrović kao dobrovoljne bolničarke u vreme Prvog balkanskog rata, prikaz crkve manastira Gračanica, deo kompozicije s jedne od slika Nadežde Petrović, veliki grb Republike Srbije u gornjem levom uglu novčanice, na plavoj podlozi.
Izvor: Narodna banka Srbije, www.nbs.rs

Zaštitni elementi