Valuta

   

Srpski dinar

Republika Srbija

Simbol: Din.
Podjedinica: 1 Din. = 100 para
Simbol podjedinice: para
Oznaka: RSD
Šifra: 941
Novčanice: 10Din. 20Din. 50Din. 100Din. 200Din. 500Din. 1000Din. 2000Din. 5000Din.
Kovanice: 1Din. 2Din. 5Din. 10Din. 20Din.
Centralna banka: Narodna banka Srbije
Novčanica od 2000 dinara

Godine izdanja: 2011, 2012 2011 u opticaju od 30. decembra 2011. 2012 u opticaju od 7. decembra 2012.

Dimenzije: 155 x 74mm
Boja: dominiraju sivomaslinasti tonovi
Opis lica: Portret Milutina Milankovića, centralnim delom novčanice dominira figura Milutina Milankovića za radnim stolom, ispod koje je grafički prikaz njegovih proračuna pomeranja snežne granice za protekli deo kvartara od 600.000 godina.
Opis naličja: Figura Milutina Milankovića, fragment stilizovanog prikaza sunčevog diska, a u centralnom delu dominira prikaz Milankovićevog rada „Putanja severnog nebeskog pola“.
Izvor: Narodna banka Srbije, www.nbs.rs

Zaštitni elementi