Valute

   

Ruska rublja

Ruska Federacija

Simbol: р.
Podjedinica: 1 р. = 100 kopeck
Simbol podjedinice: к.
Oznaka: RUB
Šifra: 643
Novčanice: 5р. 10р. 100р. 50р. 500р. 1000р. 5000р.
Kovanice: 1к. 5к. 10к. 50к. 1р. 2р. 5р. 10р. 25р.
Centralna banka: Centralna banka Ruske Federacije