Valute

   

Norveška kruna

Norveška

Simbol: kr
Podjedinica: 1 kr = 100 øre
Simbol podjedinice: øre
Oznaka: NOK
Šifra: 578
Novčanice: 50kr 100kr 200kr 500kr 1000kr
Kovanice: 1kr 5kr 10kr 20kr
Centralna banka: Banka Norveške