Valute

   

Kanadski dolar

Kanada

Simbol: $
Podjedinica: $1 = 100 cent
Simbol podjedinice: ¢
Oznaka: CAD
Šifra: 124
Novčanice: $5 $10 $20 $50 $100
Kovanice: 1¢ 5¢ 10¢ 25¢ 50¢ $1 $2
Centralna banka: Banka Kanade

Sve novčanice izdate od strane Banke Kanade zadržavaju punu nominalnu vrednost. To znači da npr .možete 20 kanadskih dolara iz 1935 bilo kad zameniti za novih 20 kanadskih dolara.