Mobilna aplikacija NBP safe - Poljski zlot

NBP Safe je zvanična mobilna aplikacija posvećena poljskom novcu. Korisnici mogu da se upoznaju sa izgledom novčanica i kovanica kao i sa elementima zaštite.