Nove evro novčanice - Evropa serija

Datum:  21.04.2013 21:24

Izvor:  ECB


Mario Dragi, predsednik Evropske centralne banke (ECB) je 8-og novembra 2012. najavio drugu seriju evro novčanica.

Prva novčanica iz nove serije koja se pušta u opticaj će biti novčanica od 5 evra koja će biti predstavljena u maju 2013-e godine kroz evrozonu.

 

Izvor slike: Evropska centralna banka

Pogledajte zaštitne elemente.

 


Evropa serija

Nove novčanice će nositi naziv Evropa serija iz razloga što neki elementi zaštite sadže portret Evrope kao i figure iz grčke mitologije.


Apoeni ostaju nepromenjeni

Nove novčanice će biti puštene u opticaj postepeno tokom nekoliko godina, po rastućem redosledu počevši sa novčanicom od 5 evra.

Apoeni ostaju isti: €5, €10, €20, €50, €100, €200 i €500.


Unapređeni elementi zaštite od falsifikata

Unapređeni elementi zaštite omogućavaju veću zaštitu od falsifikata.


U opticaju stara i nova serije paralelno

Svi apoeni iz stare i nove serije će biti paralelno u opticaju kao zvanično sredstvo plaćanja.


Prva serija novčanica će zauvek zadržati nominalnu vrednost

Datum kada će prva serija evro novčanica biti povučena iz opticaja kao zvanično sredstvo plaćanja će se najaviti dobro unapred.

Ipak, prva serija novčanica će zauvek zadržati nominalnu vrednost: uvek ćete moći da zamenite novčanice kod nacionalnih centralnih banaka za nove novčanice.

 



comments powered by Disqus